Przejdź do menu głównego

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie otrzymać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz także prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i strony trzecie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowań podczas surfowania nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dr. med. Ulrich Selz
Bahnhofstr. 3
85051 Ingolstadt

Telefon: 0841/ 88 55 4155
E-mail: kontakt@doktrselz.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia ochrony danych osoba, której to dotyczy, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym mieści się nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do poprawiania, blokowania lub usunięcia tych danych . W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych wymaganych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia usług w sposób technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Twojego zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności.

Dane nie będą dalej przesyłane lub zostaną przesłane tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na transmisję. Bez Twojej wyraźnej zgody Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie Twoich danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics .

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Zlecenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach z Google i danych odwiedzających strony trzecie. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Biuletyn

Quentina

Zgoda na newsletter

W związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych w celu otrzymywania naszego newslettera, w tym miejscu zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody. Korzystamy z newslettera, aby w regularnych odstępach czasu przekazywać informacje o naszych ofertach. Aby otrzymywać nasz newsletter, potrzebujesz ważnego adresu e-mail. Sprawdzimy podany przez Ciebie adres e-mail, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub czyjego właściciela jest upoważniony do otrzymywania newslettera. Kiedy zapiszesz się do naszego newslettera, zapiszemy Twój adres IP oraz datę i godzinę Twojej rejestracji. Służy to jako nasze zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba trzecia niewłaściwie wykorzystała Twój adres e-mail i zapisała się do naszego biuletynu bez Twojej wiedzy.

Dane zebrane w ten sposób nie są również porównywane z danymi, które mogą być zbierane przez inne elementy naszego serwisu.

Biuletyn za pośrednictwem Quentn

Do wysyłania naszych biuletynów używamy oprogramowania Quentn. Quentn to usługa świadczona przez firmę Quentn.com GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 51 · 14469 Poczdam.

Dane, które przechowujesz podczas rejestracji do newslettera (adres e-mail, imię i nazwisko, jeśli dotyczy, adres IP, data i godzina rejestracji) zostaną przesłane na serwer należący do Quentn.com GmbH i tam zapisane.

W dowolnym momencie w przyszłości możesz anulować subskrypcję tego biuletynu i tym samym zgodę na przechowywanie Twoich danych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz w każdym osobnym biuletynie.

Śledzenie biuletynów

Nasze biuletyny zawierają tak zwane piksele śledzące (robaki internetowe), które pozwalają nam sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wykorzystane przez spersonalizowanego odbiorcę.

Przechowujemy te dane, abyśmy mogli optymalnie dostosować nasze biuletyny do życzeń i zainteresowań naszych subskrybentów. W związku z tym zebrane dane służą do wysyłania spersonalizowanych biuletynów do odpowiedniego odbiorcy.

Prosimy o Państwa zgodę w tym zakresie w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na elektroniczne przechowywanie moich danych i zachowań związanych z korzystaniem z newslettera w celu przesyłania mi spersonalizowanego newslettera. Wycofując moją zgodę na otrzymywanie newslettera, cofnięta zostanie również moja zgoda na ww. śledzenie.”

Cofając zgodę na otrzymywanie newslettera, cofnięta zostanie również Twoja zgoda na ww. śledzenie

5. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez firmę Google. Właścicielem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo przekazywane są do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta Vimeo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy .

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wejściu na stronę przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny odbywał się za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

SoundCloud

Na naszych stronach mogą być zintegrowane wtyczki z sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Wielka Brytania.). Wtyczki SoundCloud można rozpoznać po logo SoundCloud na odpowiednich stronach.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, po aktywacji wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud. W ten sposób SoundCloud otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” lub „Przycisk Udostępnij”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie użytkownika SoundCloud, możesz połączyć i/lub udostępnić zawartość naszych stron ze swoim profilem SoundCloud. Dzięki temu SoundCloud może przypisać Twoją wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez SoundCloud. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności SoundCloud pod adresem: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Jeżeli nie chcesz, aby SoundCloud przyporządkował Twoją wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika SoundCloud, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta użytkownika SoundCloud przed aktywacją treści z wtyczki SoundCloud.

CrazyEgg.com

Ta witryna korzysta z narzędzia śledzącego CrazyEgg.com, które rejestruje losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko z anonimowymi adresami IP). To narzędzie śledzące wykorzystuje pliki cookie do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej (np. które treści są klikane). W tym celu profil użytkowania jest wyświetlany wizualnie. Podczas korzystania z narzędzia nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane żadne Twoje dane osobowe. W przypadku używania pseudonimów tworzone są wyłącznie profile użytkowania.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i gromadzeniu danych generowanych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie http://www.crazyegg.com/opt-out . Więcej informacji na temat ochrony danych w CrazyEgg.com można znaleźć pod adresem http://www.crazyegg.com/privacy .

6. Dostawcy płatności

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność poprzez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem systemu PayPal, wprowadzone szczegóły płatności zostaną przesłane do systemu PayPal.

Twoje dane zostaną przesłane do PayPal na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) i Art. 6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność dotychczasowych operacji przetwarzania danych.

Klarna

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pomocą usług Klarna. Dostawcą jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej „Klarna”).

Klarna oferuje różne możliwości płatności (np. zakup na raty). Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna będzie zbierać od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Klarna pod następującym linkiem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna wykorzystuje pliki cookie, aby zoptymalizować korzystanie z rozwiązania kasowego Klarna. Optymalizacja rozwiązania kasowego stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu i nie powodują żadnych szkód. Pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookie Klarna można znaleźć pod następującym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Twoje dane będą przekazywane do Klarna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność dotychczasowych operacji przetwarzania danych.

Natychmiastowy przelew bankowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność „przelewem natychmiastowym”. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej „Sofort GmbH”).

Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast przystąpić do realizacji naszych zobowiązań.

Jeśli wybrałeś metodę płatności „Sofortüberweisung”, wyślij PIN i ważny numer TAN do firmy Sofort GmbH, dzięki której będzie ona mogła zalogować się na Twoje konto bankowe online. Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo Twojego konta po zalogowaniu i realizuje przelew do nas przy użyciu podanego przez Ciebie TAN. Następnie natychmiast przesyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzana jest Twoja sprzedaż, limit kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich salda.

Oprócz PIN-u i TAN wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności oraz dane osobowe zostaną przesłane również do Sofort GmbH. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz, jeśli ma to zastosowanie, inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest konieczne, aby nie budzić wątpliwości Państwa tożsamość i zapobiec próbom oszustwa.

Twoje dane będą przekazywane do Sofort GmbH na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) i Art. 6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność dotychczasowych operacji przetwarzania danych.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/ .

Płatność bezpośrednia

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność poprzez Paydirekt. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (zwana dalej „Paydirekt”).

Jeśli dokonujesz płatności za pomocą Paydirekt, Paydirekt zbiera różne dane transakcyjne i przekazuje je do banku, w którym jesteś zarejestrowany w Paydirekt. Oprócz danych wymaganych do płatności Paydirekt może zbierać w ramach realizacji transakcji dodatkowe dane, takie jak adres dostawy czy poszczególne pozycje w koszyku.

Następnie Paydirect uwierzytelnia transakcję, korzystając z procedury uwierzytelniania przechowywanej w banku. Kwota płatności zostanie następnie przelana z Twojego konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mamy dostępu do informacji o Twoim koncie.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Paydirekt można znaleźć w Regulaminie Paydirekt i przepisach o ochronie danych pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

swój koszyk

Dziękujemy za wiadomość, wkrótce się z Tobą skontaktujemy. Dzięki za subskrypcję Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny. Masz maksymalną kwotę w koszyku Został już tylko jeden element Dostępna jest tylko określona liczba